Cart 0
 

"Podstata všetkých povstaní sa vyjadruje vo vodcoch; čím plnší obsah majú tieto povstania, tým sú ich vodcovia čistejší, charakternejší, výraznejší. Celé dejiny potvrdzujú pravdivosť týchto slov." – Ľudovít Štúr

Spojenci Fallback Image1080p.png

Ak si zachytil tento signál, aj TY si Hnutie odporu.